שני חברי "ועדת הפיוס" של האו"ם ומזכיר הוועדה. מימין לשמאל: ילצ'ין (תורכיה?,(? אתריג' (ארצות־ הברית) ואסקרטה (ספרד?.(? המשלחת החלה בעבודתה בינואר ?.1949?