רלף בנץי (מימין?,(? יורשו של ברנדוט, עם הבריגאדיר ויליאם ךיילי מצבא ארצות־הברית, ראש המפקחים של האו"ם מספטמבר ?,1948? וקצין המבצעים שלו, לויטננט קולונל טריפט.