5. ההכרעה הצבאית וסיכולה של "תכנית ברנדוט השנייה:" אוקטובר 1948 - ינואר 1949