הפגנת ה"אזהרה" של אנשי לח"י בירושלים ב־10 בספטמבר 1948 נגד ברנדוט. גייפים של אנשי לח"י נשאו סיסמאות בגנות המתווך ותכניתו.