4. התנוונות הסדרי ההפוגה וחיבור " תכנית ברנדוט השנייה:" יולי-ספטמבר 1948