עבדאללה א־ךנל ודוד שאלתיאל בדיון מוקדם לקביעת קווי חפסקת האש בין צה"ל ללגיון הערבי, יולי ?.1948?