הפעילות המדינית של ברנדוט

הפעילות המדינית של ברנדוט כינוס רודוס בעוד ראש המטה בונךה "מותח" את כוחותיו הדלים במאמץ לפקח על ההפוגה , כינס ברנדוט את יועציו באי רודוס כדי לדון בעניין המדיני . כמה מיועצים אלה , ביניהם היווני סטברופולוס \ K . Stavropoulus ) הדרום אפריקני רידמן , (/ . Reedman ) הצרפתי ויז'יה , (// . Vigier ) השוודי מוהן ( P . Mohn ) וכמובן — בנץ , ' אשר שירתו מטעם האו"ם בוועדות קודמות שטיפלו בעניין ארץ ישראל , הכירו את הצד המדיני של הבעיה יותר מברנדוט ; אך כולם קיבלו את מנהיגותו ללא ערעור . ההצעות המדיניות נוצרו בדרך זו : המשתתפים כתבו תזכירים ובהם הצעות בתחומים שונים של התמחותם , כגון תיחום הגבולות החדשים בין המדינה היהודית למדינה הערבית , אופי היחסים העתידי בין שתי המדינות האלה , שאלת ירושלים , שאלת העלייה היהודית וכו . ' לאחר שבנץ' ערך ותמצת את הרעיונות שהועלו והוסיף עליהם משלו , הכריע ברנדוט עצמו בעניינים שבהם לא שררה בין היועצים תמימות דעים . אשר לתהליך המשא ומתן , ברנדוט האמין תחילה בתמימותו כי יעלה בידו לכנס לאלתר "ועידת שולחן עגול" ברודוס , אולם יועציו הבהירו לו את קוטביות היחסים בין יהודים לע...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור