האלוף יגאל ידין והגנרל השוודי אגה לונדסטרום ראש מטה משקיפי האו"ם, שעליו הוטל הפיקוח על קיום ההפוגה ותנאיה.