הרוזן פולקה ברנדוט מלווה באשתו ובשגריר שוודיה בפריס יוצא למסע התיווך שלו, ב־25 במאי ?.1948? המטה הראשי הוקם באי רודוס ואילו "המטה -קדמי" מוקם בחיפה.