3. המלחמה בארץ־ישראל, המעצמות,האו"ם ומשטר ההפוגות בקיץ 1948