גלאב פאשא, ער גיון בגוט, מפקדו הבריטי העליון של הלגיון הערבי העבר ירדני למן ?.1938? לפי עדות מאוחרת שלו התחייבה בריטניה לתמוך בסיפוח החלק הערבי של ארץ־ישראל המערבית לממלכת ירדן ההאשמית.