פאוזי אל־קאוקג'י, מפקדו של "צבא ההצלה?,"? שפחות משליש מלוחמיו היו ערבים ארץ־ישראלים. בסוף אוקטובר ?,1948? כמו שתים־עשרה שנה קודם לכן, בסתיו ?,1936? נמלט עם אנשיו ללבנון.