ההכרעות על הקמת המדינה ועל פלישת צבאות ערב

ההכרעות על הקמת המדינה ועל פלישת צבאות ערב הדיון הגורלי ב"מנהלת הע " ° ב 12 במאי קיבלה "מנהלת העם" היהודית בתל אביב החלטה שנגדה את עצת מרשל . כאשר התכנס גוף זה , שנועד לכהן בממשלתה הזמנית הראשונה של המדינה היהודית , לישיבה הרת גורל זו , נכחו ליד השולחן רק עשרה מתוך שלושה עשר חבריו ; האחרים לא הגיעו משום שעוכבו בדרך . הדילמה גדלה משחזרה לתל אביב גולדה מאירסון ( מאיר , ( הראש בפועל של המחלקה המדינית של הסוכנות , לאחר פגישה לילית חשאית בעמאן עם המלך עבךאללה , כ 1 ! במאי . גולדה מאירסון דיווחה שעבךאללה נסוג מעמדתו הקודמת , שלפיה נטה להסדר של חלוקת ארץ ישראל בין היהודים לבינו . אי לכך יצטרף הלגיון הערבי לניסיון הערבי למנוע בכוח את הקמת המדינה היהודית . מומחים במחלקתה העריכו כי פירוש הרבר שגם מצרים תצרף את צבאה הסדיר להתערבות הערבית הכללית . לאולם הישיבות הוזמנו עתה ראש המפקדה הארצית של ה"הגנה , " ישראל גלילי , וקצין המבצעים במטכ"ל , יגאל ידין . השניים נשאלו על סיכויי ה"הגנה" לעמוד בפני פלישה ערכית כללית כזו . מאחר שעיקר הנשק הכבד שנרכש עבור ה"הגנה" בחוץ לארץ עדיין לא הובא אז ארצה , קבעו ש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור