2. הרקע להקמת מדינת ישראל ולהתערבות הצבאית מצד מדינות ערב