כשלונה של "תכנית הנאמנות"

כשלונה של "תכנית הנאמנות" הנסיונות להשיג הפוגה עד 14 במאי 1948 ממשלת בריטניה היתה נתונה ללחץ כבד מצד ארצות הברית ומצד מזכירות האו"ם ומועצת הביטחון — לסייע להשלטת הפוגה במעשי האיבה לקראת תאריך סיום המאנדאט . הפוגה כזו לא היתה קשורה ישירות באיזו שהיא תכנית מדינית , אולם מעצמות המערב קיוו שהיא תסייע להשלטת משטר הנאמנות ותשכנע את חברות העצרת הכללית שתכנית הנאמנות היא "מעשית . " אם יסתבר שהשלטת ההפוגה לא תיתכן בכל שטחי ארץ-ישראל , קיוו יוזמי ההצעה במועצת הביטחון שאפשר יהיה להשיג הפוגה לפחות בירושלים . בראשית אפריל הורתה ממשלת בריטניה לנציב העליון בירושלים לשתף פעולה עם מאמץ כזה , ובמקביל קיימו חברי מועצת הביטחון בניו יורק קשרים עם דיפלומאטים ציונים וערבים ליד מטה האו"ם . השפעת המפנה הצבאי באפריל 1948  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור