גולדה מאירסון עם הנרי מורגנטאו והרברט להמן במסע לגיוס כספים למאמץ המלחמתי של היישוב, בחורף תש"ח. זו הפעם הראשונה שהתנועה הציונית בארצות־הברית הצליחה לארגן את רוב הארגונים היהודיים למאבק משותף למען הקמת מדינה יהודית.