ראש משלחת בריטניה באו"ם, אי קדוגן, עם ראש משלחת ארצות־הברית, הסנטור וורן אוסטין. הצהרתה של בריטניה על מונתה לפנות את ארץ־ישראל במועד שנקבע לכך והצהרת אוסטין ב־19 במארס על נסיגת ארצות־הברית מתכנית החלוקה החישו את ההחלטה על הקמת המדינה.