שר החוץ הסובייטי אנדרי גרומיקו ומשה ?t'rrt n!? בעצרת האו"ם השנייה, בסתיו ?.1947? גרומיקו הודי; לשרתוק מראש על תמיכת ברית־המועצות בתכנית החלוקה.