1. גורלה של תכנית החלוקה של האומות המאוחדות : דצמבר 1947 - מאי 1948