חלק א המאבק המדיני על הקמתה של מדינת ישראל ועל ביסוסה וריבונותה: נובמבר — 1947 דצמבר 1949

חלק המאבק המדיני על הקמתה של מדינת ישראל ועל ביסוסה וריבונותה : נובמבר — 1947 דצמבר 1949 עמיצור אילן  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור