החלטת הוועד הפועל הציוני ב־12 באפריל 1948 להכרי! על עצמאות מדינית ועל הקמת מוסדות המדינה היהודית העצמאית.