מבית לאומי למדינת ישראל יצירת מדינה יהודית ריבונית ומוסדות ממלכתיים נבחרים

מבית לאומי למדינת ישראל יצירת מדינה יהודית ריבונית ומוסדות ממלכתיים נבחרים מיישוב למדינה מדינת ישראל נולדה באופן רשמי כמדינה ריבונית ועצמאית במעמד החגיגי של כנס " מועצת העם , " שהתקיים ביום שישי , ה' באייר תש"ח 14 ) במאי (! 948 אחר הצהריים בבניין המוזיאון בשדרות רוטשילד בתל אביב . קריאת הנוסח של מגילה העצמאות על ידי ראש הממשלה המיועד , יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית וההנהלה הציונית , דוד בן גוריון , וחתימת חברי "מועצת העם" על מגילת העצמאות , קבעו את העובדה כי הכית הלאומי היהודי בארץ ישראל הפך למדינה ריבונית . קיומה של מדינת ישראל הושג והובטח על ידי מאבק משולב , רב ממדי , וריבונותה של המדינה כוננה ועוצבה תוך כדי מלחמה . ההכרזה על הקמת המדינה בה' באייר תש"ח סיימה שלב ראשון של מאבק צבאי ומדיני , שראשיתו בהחלטת החלוקה של עצרת האומות המאוחדות בכ"ט בנובמבר 947 נ , ופתחה שלב שני , שסיומו בהסכמי שביתת הנשק עם מדינות ערב במרוצת שנת . 1949 הכרזת המדינה היוותה תמורה מהפכנית פורמאלית ומהותית גם יחד בהפכה יישוב — למדינה . עד הכרזת המדינה היה היישוב נתון תחת שלטון מאנדאטורי בריטי , מוגבל באפשרויות ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור