פני התקופה: מלחמה כוללת,מדינה יהודית ריבונית וחלוקת ארץ־ישראל המערבית

פני התקופה : מלחמה כוללת , מדינה יהודית ריבונית וחלוקת ארץ ישראל המערבית ארץ ישראל שלאחר מלחמת העצמאות היתה שונה באופן מהפכני מארץ ישראל שלפני המלחמה . ההכרזה על הקמת המדינה היהודית העצמאית בה' באייר תש"ח 14 ) במאי ( 1948 הביאה לביטולה של הישות הגיאוגראפית מדינית מנהלית הקרויה "ארץ ישראל המאנדאטורית , " ותוצאות המלחמה והסכמי שביתת הנשק הם שקבעו את גבולות החלוקה המדינית החדשה ואת המצב המדיני למשך יותר משנות דור " . הבית הלאומי" היהודי בארץ ישראל הפך למדינה ריבונית יהודית , ואילו חלקים אחרים של ארץ ישראל המערבית , שנועדו לפי תכנית החלוקה להוות מדינה פלסטינית עצמאית , סופחו לממלכת עבר הירדן ההאשמית ב , 1950 בעוד שרצועת עזה נמצאה תחת ממשל צבאי מצרי . פני היישוב בארץ ישראל המערבית שונו אף הם שינוי מהותי . היישוב היהודי בארץ , שמנה בפרוץ המלחמה כ 630 אלף נפש , גדל כתוצאה מריבוי טבעי ומעלייה , שהקיפה בשנים 1949-1948 קרוב ל 340 אלף עולים ( מאמצע מאי 1947 עד סוף 1948 עלו ארצה 101 , 819 עולים , ובשנת 1949 עלו ארצה 239 , 576 עולים . ( לערביי ארץ ישראל היתה המלחמה אסון , כתוצאה מהבריחה ומהנטישה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור