פתח־דבר

פתח דבר כרך זה הוא העשירי במניין כרכי "ההיסטוריה של ארץ ישראל" והאחרון שבהם , והוא שונה מקודמיו בסדרה זאת . הכרך סוקר תקופה קצרה ביותר בתולדות הארץ , המקיפה כשנתיים ימים בלבד . ראשיתה בהחלטת החלוקה של עצרת האומות המאוחדות ב 29 בנובמבר ) ! 947 החלטת הכ"ט בנובמבר ) וסיומה הרשמי באחרון הסכמי שביתת הנשק כין מדינת ישראל למדינות ערב ביולי 1949 ובכשלון שיחות הפיוס בין מדינות ערב למדינת ישראל בסוף שנת . 1949 שנתיים אלו הם אירוע קצר — דראמאטי , אינטנסיבי וגורלי ככל שיהיה — ואף על פי כן מצאנו לנכון להקדיש כרך שלם ונפרד למלחמת העצמאות , שכן מנקודת התצפית של הקורא כן ימינו ומהפרספקטיבה הקרובה של ההיסטוריון בן ימינו , מלחמת העצמאות אינה רק "היסטוריה קרובה , " אלא היא מהווה גם פרק נפרד ומיוחד במינו בהיסטוריה של ארץ ישראל בזמן החדש ונקודת מפנה כהיסטוריה של העם היהודי . המלחמה הביאה לשיא ההישגים והשאיפות את מאמציהם של תנועת התחייה היהודית ושל מפעל ההתיישבות היהודי בארץ ישראל ואפשרה ל"בית הלאומי" להפוך למדינה עצמאית וריבונית , שהצליחה לבסס את עצמה ולזכות בלגיטימאציה בינלאומית רחבה לקיומה הריבוני . מנק...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור