תוכן-העניינים

תוכן-העניינים פתח דבר ל ד"ר עמיצור אילן וד"ר מאיר פעיל פני התקופה : מלחמה כוללת , מדינה יהודית ריבונית וחלוקת ארץ ישראל המערבית 9 ד"ר מאיר פעיל מבית לאומי למדינת ישראל 11 חלק א.- המאבק המדיני על הקמתה של מדינת ישראל ועל ביסוסה וריבונותה ; נובמבר -1947דצמבר 21 1949 ד"ר עמיצור איל ן . 1 גורלה של תכנית החלוקה של האומות המאוחדות : דצמבר -1947מאי . 2 23 1948 הרקע להקמת מדינת ישראל ולהתערבות הצבאית מצד מדינות ערב 39 . 3 המלחמה בארץ ישראל , המעצמות , האו"ם ומשטר ההפוגות בקיץ . 4 48 1948 התנוונות הסדרי ההפוגה וחיבור "תכנית ברנד 1 ט השנייה : " יולי-םפטמבר . 5 67 1948 ההכרעה הצבאית וסיכולה של "תכנית ברנדוט השנייה : "  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור