מלחמת העצמאות

יסטוריה יד יצחק בן צבי : המערכת המדעית פרופ' ישראל אפעל פרופ' יהושע בן אריה פרופ' משה דוד הר פרופ' אמנון כהן פרופ' יהושע פראוור פרופ' מנחם שטרן עורך הסדרה : ד"ר יעקב שביט  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור