ח'ךבת בית צאמא =) ס158199 <'

חורבות יישוב גדול ( כ 40 דונם ) במערב הר שומרון , כ 0 ו ק " מ מצפון מזרח לטול כרם , כ 3 ק " מ ממזרח לכפר זיתא . בשטח שרידים רבים של מיבנים , עמודים , באר בנויה , בורות חצובים , קברים . מקום יישוב מן התקופה הכנענית התיכונה ועד לתקופה העותומנית , ובעיקר בימי הביניים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור