למטח: מחנה הפועלים. השלט משולש השפות מזכיר את החברה המייסדת. תושבי המחנה "טרו מאוחר יותר את כפר הס. את ו\ין ורך ואת חרות.