תל מונד - בית הלורדים בארץ ישראל

תל מונד - בית הלורדים בארץ ישראל 9 י השרון , אשר התייחד לו מקום ראשון במעלה בתולדות ההתיישבות היהודית , היה עד מלחמת העולם הראשונה שטח ריק ושומם . אך גם לאחר המלחמה היה השטח שבין כפר סבא לחררה ריק מכל "שוב יהודי עד להקמת תל מונד ב . 1929- סיפורה של תל מונד שזור בפעילותן של שתי משפחות מקרב יהדות בריטניה , הלא הן משפחת הלורד מלציט ( אלפרד מי מונד ) ומשפחת הלורד ישראל זיו - ובהתפתחותו של ענף ההדרים בא"י . אלפרד מונד נולד בפארן וורת באזור לנקשייר . ( 23 . 10 . 1868 ) אביו , לודוויג מונד , בלט כאיש מדע בעל המצאות בתחום הכימי , שהיטיב לנצלן לצורכי מסחר . הבן , שהלך בדרכי האב , נחשב משנת 1927 לאיש העשיר ביותר באנגליה . הוא היה תעשיין מצליח וכתב כמה ספרים בתחומי החברה והכלכלה . בספריו  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור