למטה: יופי של טנע ללא מילים. נעמ?7/? ממול: בניין "מטעי א?" 1"? שהמ/ם בשנת ?.1930? המבנה ההרוס אינו משקף בשום אופן את תל מונר של שמת התשעים.