למטה: פוטו בשביל חו"ל. תלמיר בכפר, ו\ל כתפו ש1י מכושים. ומעליו השלט של כפר הילדים.