למטה: בית הפקירות משולב כיום בכפר הילחם /הנ/עו מאיר שפיה.