למטה: ?X\M ODC? הילדים. הפעוטות 1חים טניב הכיבוד לאחר שסיימו לעדור 0ת mmv ה1י1ה ולהשקות את הצמחים.