למסה: בית ?care n"1v? וטח 1 ש> רחוב אחחה םחו נשנ/ת העשרים /מ היה ?0;? בית העם היש?./?