וברחוב אחוזה ניתן לראות נם ותיקים ו\ל הספסלים הפזורים ברחוב.