רעננה - "קולוניא אמריקה"

רעננה - "קולוניא אמריקה" ביולי 1912 נוסדה בניו יורק חברה בשם " אחוזה אי נין יורק , " שהתכוונה להתרחב nin nnin D ' 7 nW נוספות בערים אחרות ; נרו / נ' ארה"נ . בעל הרעיון היה שמעון גולדמן , יהודי אנגלי , שחיגר לארה"ב . הוא נמנה עם " חובבי ציון , " ובין השנים 1902-1898 ניהל את המושבה בני יהודה בגולן . חברת האחוזה , כמו חברות האחוזה האחרות שקמו בשנים ההן , ביקשה לרכוש קרקע בא " , לנטוע מטעי שקדים וזיתים , למסור את המטע לטיפולם של פועלים בארץ וכאשר "שא המטע פרי - יעלו חבריה להתיישב באדמות האחוזה . בשנת 1913 מנתה החברה שבעים חברים . היא העבירה לבנק אפ"ק 10 , 000 דולר וביקשה מהד"ר ארתור רופין לקנות עכורה אדמה סמוך לירושלים . כאותה שנה ניהלה חברת "הכשרת היישוב" משא ומתן לרכישת קרקעות כרכור , חווארת ( עמק חפר , ( עין חי ( אדמות כפר מל"ל ) וג'ממה ( רוחמה . ( היא הציעה לנציגי החברה  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור