למטה: בחאן של ג י רה התג/וו/ חלוצים בני העלייה השלישית שעסקו בסלילת הכביש חיפה-נצרת.