קטיף הררים. נבר בשנת 1928 אפשר uc לראות ברמתיים משקים ובהם טמונה דונם מנוע הדרים צ?\1?יר.