למטה: גירול אווזים ברמתיים. חלק מאיכרי המושבה התמחו בפיתוח משק חלב, אבל הם לא משכו את יזם ?0;? מענפים אחרים,