למטה: גן הסלעים ברחוב המחתרת. בק מר/סיס "נציגים" ננחוים של 0וגי ?>0?עים שונים 0כל הארץ.