מימין: בית עובר ?nm can a? נשנו! 1922 בסגנון קולוניאלי.