>מ0ה; ם ת סלוצקין נוח/נ מנ/חה ם ןיןך.סלוצקין. יהודי עשיר מאוסטרליה?m,? לבלות בבית עם משפחת/ מזי חצי שנו?.,? ס/ם ש?7"? המבנה לבית הספר התיכון ו\ל ?omy aw? רה-שליס.