רחובות - מושבה של "בני משה"

רחובות - מושבה של "בני משה" רחובות נוסדה בגל השני של התיישבות העלייה הראשונה . המושבות הראשונות שנוסדו בשנים 1884-1882 באו מהר מאוד עד משבר ומצבן היה נואש . וחובבי ציון שאלו : האם הקיץ הקץ על המפעל ההתיישבותי שזה עתה החל ? ואז הופיע הגואל — "הנדיב הידוע . " המושבות ניצלו מאבדן חומרי , אבל תמורת הצלתן שילמו באבדן רוחני — הן השתעבדו לפקידות הברון . כגולה קם אחד העם והוקיע את המעשים שהביאו לכך ש"בראשית דרכו ייכשל וייפול רעיון מלא כוח עלומים . " הרשיון שנתנה ממשלת רוסיה לייסוד הוועד האודסאי של "חובבי ציון" וביטול האיסור על העלייה לא"י - גרמו להתעוררות מחודשת של העלייה ארצה וייסוד מושבות חדשות . אלא שהפעם ביקשו להימנע משגיאות העבר . בז' באדר תרמ"ט נוסדה באודסה אגודת " בני משה" ובראשה אחד העם . חבריה  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור