מש0א?:>? מנו?0/? נ/ אויה,נס־/ ?>tv? המייסד יה/שע נ/ אויה, נפתח ני ת המשפחה שנבנה בשנת ?.1890?