ו\ל אף ריחוקה של ראש פעה מן הגבול הלבנוני במטולה ומן הגבול הסורי בגשר בנות יעקב - הקימו בה הבריטים את בית המכס ששימש גם ננקורת ביקורת.