ראש פינה - הראשית בגיא אוני בשנת 1878

ראש פינה - הראשית בגיא אוני בשנת 1878 העשור הרביעי של המאה התשע עשרה עמד בסימן של אסונות בלתי פוסקים לקהילת יהודי צפת , שהביאו לירידה דרסטית בגודלה . תהליך ההתאוששות היה איטי , ונמשך שנים רבות . למרות זאת , יצאו מקהילה זו , כבר החל באותו עשור , יזמות רבות להתיישבות חקלאית בגליל , בעיקר בסמוך לצפת . התעוררות מחודשת ביזמות להתיישבות יהודית חקלאית בארץ , החלה בשליש האחרון של המאה . ביטויה היה , בין היתר , בניסיונות מרובים להקמת חברות להתיישבות . אחת מאלה הייתה "החברה ליישוב הארץ" ( שהוקמה בצפת בשנת תו ל"ד ) מיסודם של אלעזר רוקח , נכדו של ישראל ב"ק , ויצחק פרידמן . חברה זו ומייסדיה היו קשורים בהתארגנות של בני היישוב הישן בגליל , שזכתה למימוש בתקופה שלפני . 1882 מהמסורות השונות עולה שהייתה זו יזמתו של יוסף פרידמן , יליד טבריה שנישא והתיישב בצפת ומצא את פרנסתו ממסחר באתרוגים . בבקשו למצוא חלקה מתאימה וזמינה לגידולם , הגיע לכפר ג'עוני . פרידמן מצא לעצמו שותפים בקרב אנשי צפת . לחברת "יישוב ארץ הקודש על ידי עבודת אדמה בגיא אוני , " עליה מדווח בעיתונות העברית החל מתמוז תרל"ח , הצטרפו , בשלבים שו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור