למטה: בית העירייה ברחוב רוטשילר בראשון לציון באזור המזרח/נ, הוא רוגמה לשחזור ושימור של מבנה מן הימים הראשונים של המושבה.