למטה: האורקסטרח המפורסמת של ראשון לציון ממנת באירוע ברחובות. צ>לו0 של יעקב בן רב מתחילת המאה.