ראשון לציון - המושבה הראשונה בעלייה הראשונה

ראשון לציון - המושבה הראשונה בעלייה הראשונה העלייה הראשונה ההז י ה לאחר רצח הצאר אלכסנדר השני ב 13 . 3 . 1881- ברוסיה . בעקבות הרצח הזה החלו נ- 27 . 4 . 1881 פרעות ביהודים שהתפשטו והקיפו את כל אוקראינה . עקב הפרעות קמו ברוסיה תנועות " חיבת ציון" וביל"ו , ששאיפת חבריהן הייתה לעלות לא " ולחדש בה את היישוב כקדם . בשתי ערים , חרקוב וקרמנציוק , מינו הקהילות היהודיות את זלמן דוד לבונטין ( זד"ל ) בן העשרים ושבע , כבא כוחן וציידו אותו כסכום כסף ובשתי הרשאות חתומות - ושלחו אותו לא"י להקים יישוב . הוא עלה ביום י"ח באדר תרמ"ב ויש הרואים אותו כעולה הראשון של העלייה הראשונה . זד"ל הגיע ליפו , עיר עלובה באותם ימים , והחל לשאול כיצד אפשר להקים יישוב יהודי חדש בא"י . ייעצו לו להיפגש עם אליעזר בן יהודה . זד"ל עלה לירושלים ושטח בפני אליעזר בן יהודה את מטרת שליחותו , ובן יהודה אמר 0 "אנא בחור , חזור מיד ליפו . אם רצונך להקים יישוב שתושביו יחיו מעמל כפיהם בעבודת האדמה , יתנגדו לך יהודי ירושלים נמרצות , כי אז יפסיקו לחלק להם את כספי היחלוקה שמביאים השד"רים מחו"ל . " זד"ל חזר ליפו ואסף אליו כמעט שני מניינים...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור