למטה: ותר רווים בן השמונים נמנה ?no"o w? המושבה קךי0ה. בשלבים הראשונים ?\\1<m? למושבה רק 35 משפחות.